Kontakt os på +45 70 27 86 66 eller skriv

Marine Exhaust Technology ApS

Marine Exhaust Technology arbejder i samarbejde med en række anerkendte maritime leverandører på at ud-vikle et komplet system til reduktion af svovl (SOx), kvælstof (NOx) og partikler fra udstødningsgassen på større skibe. Anlæggene udvikles både til eksisterende skibe og nybyggerier. Behovet for mere miljøvenlig teknologi i den maritime sektor er drevet af lovgiv-ningskrav. Projektet er centreret omkring design, opbygning og demonstration af et fuldskala miljøvenligt udstødnings-system i dette testcenter.

Projektnavn:Marine Exhaust - Selective Catalytic Reduction
Projektets kommune:Aalborg
Hjemmeside:http://meproduction.dk/
Bevillingsdato:15-02-2013
Bevilget lån:5.000.000