Print   Hejm

Søg Lån


Nordjysk Lånefond medfinancierer perspektivrige udviklingsprojekter og er en økonomisk håndsrækning til innovative, nordjyske udviklings- og vækstvirksomheder. Låneprocessen starter typisk hos det lokale erhvervskontor, der rådgiver potentielle låntagere om Lånefondens muligheder. Ansøgningen sendes direkte til Nordjysk Lånefond.

Her kan du læse nærmere om betingelser for lån og om ansøgningsprocessen.

 

Målgruppe

Den primære målgruppe er iværksættere og yngre virksomheder inden for højteknologi, fremstillingsindustri, forretningsservice og turisme, som kan låne til projekter, der bidrager til økonomisk vækst og beskæftigelse i Nordjylland. Virksomheden skal leve op til følgende:

  • Maks. 250 ansatte
  • Være i etablerings-, udviklings-, eller vækstfasen
  • Etableret inden for de seneste 7 år, dog ikke over 10 år
  • Have en positiv egenkapital
  • Kunne dokumentere et vækstpotentiale
 

Perspektivrige projekter

For projekter med et klart udviklingsperspektiv kan der ydes lån til:
  • Nyinvesteringer i anlægsaktiviteter i forbindelse med en innovation eller etablering af en ny virksomhed
  • Vidensopbygning i virksomheden, forstået som produktudvikling, markedsanalyser mm.
  • Rettigheder såsom patentrettigheder, licenser o.l.
  • Væsentlige ændringer i en eksisterende virksomheds produkt eller produktionsproces
 

Økonomi

Lånefonden supplerer de lånemuligheder, virksomheden ellers måtte have. Lån fra Nordjysk Lånefond kan dække op til 50 % af det samlede eksterne finansieringsbehov – resten skal komme fra det private pengemarked.

Læs mere om finansiering her.

 

Ansøgningsprocessen

En virksomhed med et låneberettiget projekt henvender sig som udgangspunkt til det lokale erhvervskontor, som kan hjælpe med at vurdere, om virksomheden og dens projekt opfylder kriterierne for at søge lån. 

Der skal udarbejdes en detaljeret forretningsplan, som bl.a. indeholder virksomheds- og projektbeskrivelse, budget, tidsplan, delmål samt beskrivelse af øvrig finansiering.

Låneansøgning skal udfyldes på dansk og forretningsplan indsendes til Nordjysk Lånefond, som løbende behandler ansøgninger. Få kontaktoplysninger på Lånefonden her

Projektet må ikke være påbegyndt på ansøgningstidspunktet. 

 

Nærmere information

De specifikke vilkår for låneansøgere fremgår af Nordjysk Lånefonds bevillingsregler, der beskriver muligheder og betingelser for lån.

Kontakt dit lokale erhvervskontor for at høre nærmere om lånemuligheder gennem Nordjysk Lånefond på 70 15 16 18.