Kontakt os på +45 70 27 86 66 eller skriv

ILocator ApS

Ilocator er samarbejdsplatform til kommuner og ser-vices, som effektiviserer kommunernes arbejde med at vedligeholde fysiske infratruktur aktiver som f.eks. ren-destensbrønde, brandhaner og gadebelysning. Løsningen består dels af en cloud service, som auto-matisk kan udveksle data med kommunernes digitale kort systemer og dels af apps til medarbejdere i mar-ken og specialiseret hardware til integration på slamsu-gere, fejemaskiner, græsklippe og andre maskiner som anvendes i automatiserede vedligeholdelsesprocesser. ILocator skaber gennemsigtighed for alle involverede medarbejdere samt et optimalt informationsgrundlag for licitationsforretninger.

Projektnavn:ILocator
Projektets kommune:Brønderslev
Hjemmeside:https://www.ilocator.com/
Bevillingsdato:09-12-2014
Bevilget lån:500.000