Kontakt os på +45 70 27 86 66 eller skriv

PT Vinduer

Scandia Windows ApS har udviklet en ny type super lav energi vinduer (ultra low energy window) med en U-værdi på 0,6, hvor de gængse lav energi vinduer på markedet i dag er 1,1 og højst 0,8. U-værdien er certificeret af Dansk Passivhus Center og Teknologisk Institut, og Scandia Windows har dermed som den eneste vinduesproducent i Danmark opnået certificering på U-værdien af sit pro-dukt. Projektet handler om køb af nødvendigt produktionsudstyr, dels grundlæggende udstyr til vinduesfa-brikation og dels til en CNC-styret fuldt integreret produktionslinje med høj automatiseringsgrad, samt opnåelse af certificering i Tyskland (såkaldt Darmstadt-certificering). Projektet er en forudsætning for at kunne lancere vinduet på markedet i Norge og Sverige, hvor pas-sivhus-standarden er et lovkrav allerede fra 2014, og hvorfra der allerede nu er vist interesse for pro-duktet. Idéen er således at komme først på markedet med et energivenligt og internationalt god-kendt produkt, som opfylder fremtidige lovkrav.

Projektnavn:Udvikling og produktion af lavenergi vinduer
Projektets kommune:Aalborg
Hjemmeside:https://www.ptvinduer.dk/
Bevillingsdato:15-03-2013
Bevilget lån:1.000.000