Kontakt os på +45 70 27 86 66 eller skriv

SKS

Som nystartet virksomhed på finanskrisens højeste var det svært for SKS Applikation Service at låne midler til udvikling af et innovativt økonomistyringssystem. I starten af 2010 sendte de derfor en låneansøgning til Nordjysk Lånefond, hvilket blev startskuddet til en voksende virksomhed. I dag leverer SKS software-systemer til fem jobcentre – og nye kunder kommer nu helt af sig selv.

Projektnavn:Lån blev startskud på lovende forretning
Projektets kommune:Nordjylland, Hjørring Kommune.
Hjemmeside:https://applikation.sks-as.dk
Bevillingsdato:01-02-2010
Bevilget lån:1.500.000

Case beskrivelse

Op mod en fjerdedel af en kommunes samlede omsætning kører gennem et jobcenter, så selv ganske få afvigelser fra budgettet kan få store økonomiske konsekvenser for den pågældende kommune. Jobcentre styrer normalt økonomien ud fra historik; det vil sige på aftaler, der er indgået for længe siden. Jobcentrenes økonomistyringssystem har således nogle mangler, der gør det svært at planlægge fremadrettet.

I 2010 så iværksættervirksomheden SKS Applikation Service en mulighed for at imødekomme behovet for et software-program med forskellige disponeringsværktøjer, der gør jobcentrene i stand til at indberegne fremtidige økonomiske forpligtelser, eksempelvis overfor kursuscentre.
 

Lån ”hang ikke på træerne”

Da forretningsplanen skulle udformes, rettede SKS først henvendelse til forskellige kommuner, hvoraf tre meldte sig som pilotkommuner. Projektet var nu reelt klart til opstart – men finansieringen var ikke på plads:

- Vi var en ny virksomhed med et nyt produkt. Vi vidste, at vi stod på tærsklen til at udvikle et produkt, som jobcentre landet over har stort behov for. Men samtidig stod vi på finanskrisens højeste, hvor lånemuligheder ikke hang på træerne, udtaler Jeppe Andersen, direktør i SKS.

SKS var selv i stand til at rejse en stor del af den nødvendige kapital til udviklingsprojektet – resten blev lånt hos Nordjysk Lånefond:

- Vi fremlagde en forretningsplan med blandt andet en pilotanalyse fra jobcentre i tre kommuner, analyse af forretningsgangene med henblik på, hvordan man kan bygge økonomistyring op, samt forslag til værktøjer til at styre den relativt store økonomi, der kører gennem et jobcenter. Vi blev godkendt som låntager og tog straks fat i udviklingsprocessen,lyder det fra Jeppe Andersen.
 

Idé blev til virkelighed

Lånet fra Nordjysk Lånefond gjorde SKS i stand at udvikle det økonomistyringssystem, som jobcentrene efterspurgte, og SKS har haft særlig fokus på at færdigudvikle systemplatformen, som på nuværende tidspunkt leveres til fem forskellige kommuner. Kvalitet kommer før kvantitet:

- Vi vil gerne gøre det rigtig godt for de kunder, vi har. Vi er fokuserede og nærværende og har ventet med at opsøge nye kunder, indtil vi har fået bygget en organisation op, der kan løfte opgaverne. Alligevel er flere jobcentre kommet os i forkøbet og har på eget initiativ rettet henvendelse, fordi de har hørt om os. Det kan vi da kun være stolte af,afslutter Jeppe Andersen.

SKS Applikation Service har til huse i Hjørring og beskæftiger på nuværende tidspunkt fire personer.