Kontakt os på +45 70 27 86 66 eller skriv

Intelligent Marking ApS

Projektnavn:Intelligent One
Projektets kommune:Hjørring
Hjemmeside:https://intelligentmarking.com/
Bevillingsdato:25-06-2015
Bevilget lån:558.000

Case beskrivelse


Tilbage i 2013 arbejdede Anders Sørensen og Andreas Ydesen sammen om et innovationsprojekt på HHX i Hjørring. Her får de idéen til at udvikle en selvkørende robot, der, via GPS, kan optegne banemarkeringer på fodboldbaner. Efter endt studentereksamen i 2014 ligger projektet stille, men i 2015 beslutter de sig for at starte op igen. For at komme ud af starthullerne vælger de to iværksættere at lede efter en investor. Gennem Hjørring Erhvervscenter skabes kontakt til den nordjyske erhvervsmand, Lasse Gram Pedersen, som vælger at gå ind i projektet.
 
Næste skridt for Intelligent Marking er at få udviklet en prototype af markeringsrobotten. Det er en tung investeringspost for den, dengang, 5 måneder gamle virksomhed, og man ønsker derfor at rejse yderlig kapital. Her peges drengene i retning af Nordjysk Lånefond.
 

Intelligent One

Den færdigudviklede robot, Intelligent One, er i stand til at optegne markeringer med en uhyre præcision og hurtighed. Intelligent Markings egne undersøgelser, i en amerikansk kontekst, peger på, at man kan spare op til 50% i materialeomkostninger og 75% på personaleudgifterne ved brug af Intelligent One.
Anders Sørensens og Andreas Ydesens oprindelige idé var tiltænkt fodboldbaner, men det gik hurtigt op for dem hvor mange andre sportsgrene, der også har et behov for deres robot.
I USA ses robotten anvendt til mange forskellige sportsgrene. Særligt milliardindustrien amerikansk fodbold anvender robotten, men også til sportsgrene som rugby, baseball, softball, lacrosse og på løbebaner anvendes den. Intelligent One kan selvsagt også bruges til netop samme sportsgrene på dansk jord, men set i forhold til klubstørrelser og købekraft, så er potentialet størst på den anden side af Atlanten.

 

Det amerikanske marked


På det amerikanske marked er Intelligent Markings repræsenteret via Turf Tank, som Intelligent Marking ejer 50% af:
 
”… det tror vi på er den rigtige strategi for os at have ejerskab i vores salgskanal, sådan at vi ikke skal slås om hyldeplads og opmærksomhed hos en agent, der repræsenterer andre produkter” siger Andreas Ydesen.
 
Derudover så har det også haft en afgørende betydning, at folkene bag Turf Tank er kendte ansigter i sportsindustrien og har et etableret netværk. Står man uden kendskab eller kontakter, ville det være vanskeligt at få folk i tale, vurderer Anders Sørensen og Andreas Ydesen.
Med en koncentreret indsats og tilstedeværelse har det været muligt at opbygge en stærk salgspipeline. Omvendt har de to iværksættere også måtte sande, at der er en mærkbar kulturforskel mellem USA og Danmark når det endelig salg skal gennemføres.
”Du kan sagtens have en case, hvor du kan vise så og så meget besparelse, men de køber først til næste budgetår” fortæller Anders Sørensen.
Hvor virksomheder i Danmark gerne investerer i indkøb af materiel, hvis der er penge tilbage i budgettet, så er man helt modsat i USA. Hvis ikke det indgår i budgettet, så indkøber man ikke. Det er også uagtet, hvis man ellers har rigeligt overskud i budgettet, og derfor ses markederne som forskellige fra hinanden.
 

Kvalitet før kvantitet – udskiftning af GPS-system


Intelligent Marking måtte sande, at det GPS-system Intelligent One kørte med, ikke levede op til forventningerne på det amerikanske marked.
 
”Vi traf det valg, at vores daværende GPS-system ikke var godt nok, så derfor valgte vi at skifte system. Det havde så også den konsekvens, at det satte os 8 måneder tilbage, men vi tog det break og så tog det den tid det tog” fortæller Andreas Ydesen. Fremfor at fokusere på den korte bane, valgte de to iværksætte at investere langsigtet og være kompromisløse i forhold til kvalitet.
 

Samarbejde med Siemens


Siemens, som leverer delkomponenter til robotterne, har, under udarbejdelsen af deres cloudløsning ’Mindsphere’, inviteret Intelligent Marking indenfor. ”Fra Siemens perspektiv, er vi en sjov case og for os så giver det et indblik i forhold til, hvordan vi kan bruge en cloudløsning til at have online fjernadgang til vores robotter på hele opdatering og servicesiden.” fortæller Intelligent Marking.
Fremtiden ser spændende ud for Intelligent Marking, som siden starten i medio 2015, har været på en udviklingsrejse. Fra én investor i 2015 til en udskiftning i ejerkredsen, tæller Intelligent Marking, udover stifterne selv, nu også Jacob Riisgaard (Coolshop), Mikkel Jacobsen (Carsoe) og Henrik Jørgensen (Bestyrelsesformand, tidl. chef Coop Danmark mv.) med i teamet.
Ønsket med de nye investorer har været at source erfaring og indsigt i USA som marked i både ejerkredsen og bestyrelsen. Hvad der startede som et skoleprojekt, er i dag en veletableret virksomhed med 8 ansatte, og ikke mindst en omsætning i millionklassen - alt dette er sket på mindre end 3 år.
 

Nordjysk Lånefond

Intelligent Marking tager kontakt til Nordjysk Lånefond, og et møde bliver sat op. Her præsenteredes idéen om at udvikle en selvkørende markeringsrobot og en dertilhørende forretningsplan.
Om samarbejdet med Nordjysk Lånefond fortæller Anders Sørensen:
”Det var meget gnidningsfrit, og vi blev taget rigtig godt imod, og da vi var ude og pitche vores oplæg, der ringede Poul til os på vej hjem og sagde at de gerne ville arbejde videre med os.”
I alt ansøgte virksomheden om et lånebeløb på 558.000 kr., hvilket blev godkendt. Andreas Ydesen bliver spurgt ind til, hvad det har betydet for Intelligent Marking at kunne optage et rentelettet lån gennem Nordjysk Lånefond, hvortil han svarer:
 
”Det har i den grad accelereret vores vækst, og gjort at vi har kunne udvikle os. Eksempelvis i form af at kunne skrue op for at købe udviklingstimer”
 

Resultater:

  • Pt. 8 ansatte, næste mand starter d. 1/4 2018

  • Værdiansættelse af virksomheden til et trecifret millionbeløb

  • Salgsmålet for 2019 er 1000 robotter