Kontakt os på +45 70 27 86 66 eller skriv

Robert ApS

Tests af genoptræningsrobot gennemføres efter testprotokoller udviklet i samarbejde med de forsknings-ansvarlige på de to testsygehuse og vil være godkendt af De Videnskabsetiske Komitéer. Tests omfatter bl.a. funktionalitet og styring, hygiejneforhold, klinisk effekt, ressourcer (økonomisk effekt), arbejdsmiljøforhold og patientoplevet kvalitet.

Projektnavn:Robert - Genoptræningsrobot
Projektets kommune:Aalborg
Hjemmeside:http://myrobert.com/forside.aspx
Bevillingsdato:30-01-2018
Bevilget lån:2.547.000