Kontakt os på +45 70 27 86 66 eller skriv

Bevilligede projekter

Her kan du læse om forskellige virksomheder og udviklingsprojekter, som har fået lån ved Nordjysk Lånefond.

Siden vil løbende blive opdateret med såvel nye som allerede bevilligede lån.
Læg venligst mærke til, at lån bevilliget fra 2006-2011, er bevilliget under Mål-2-lånefonden hvilket betyder, at disse lån er bevilliget under et andet regelgrundlag. Derduover gør vi opmærksom på, at er der foretaget løbende justeringer i regelgrundlaget samt en større revidering i 2018.

Liste over virksomheder som har modtaget lån i Nordjysk Lånefond kan hentes her.