Print   Hejm

Om Nordjysk Lånefond

Nordjysk Lånefond har til formål at tilbyde attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. Formålet er at fremme innovation og jobskabelse i private virksomheder for derigennem at bidrage til generel vækst i Nordjylland. Fonden råder på nuværende tidspunkt over en pulje på omkring 60 mio. kr.

Den primære målgruppe for låntagere er iværksættere og yngre virksomheder inden for højteknologi, fremstillingsindustri, forretningsservice og turisme. Nordjysk Lånefond supplerer øvrige lånemuligheder (typisk et pengeinstitut) og dækker via rentebegunstigede lån op til 50 % af det samlede eksterne finansieringsbehov.

Nordjysk Lånefond er EU’s tidligere MÅL2-lånefond og er etableret af Vækstforum Nordjylland. Midlerne kommer fra Region Nordjyllands udviklingsmidler og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Administration og lånesagsbehandling håndteres af LIVA consult.


Læs mere om bestyrelsen for Nordjysk Lånefond her.