Print   Hejm

Finansiering

Nordjysk Lånefond tilbyder attraktive lån til nordjyske iværksættere og virksomheder med betydeligt udviklingspotentiale. Lånefonden supplerer de lånemuligheder virksomheden ellers måtte have. Lån fra Nordjysk Lånefond kan dække op til 50 % af det samlede eksterne finansieringsbehov – resten skal komme fra det private pengemarked.


Her kan du læse nærmere om de finansielle rammebetingelser

Rentesats

Rentesatsen for lån er p.t. 3,0 % p.a.. Renten beregnes og betales hver den 1. januar og 1. juli.

Omkostninger

Der er ingen kurstab, stiftelsesprovision eller andre former for omkostninger i forbindelse med lån fra Nordjysk Lånefond.

Afvikling

Lån afvikles med halvårlige afdrag hver den 1. januar og 1. juli. Lånene er normalt afdragsfrie de første to terminer. Lånenes løbetid afpasses efter de finansierede aktivers tekniske og økonomiske levetid, men kan dog ikke overstige 10 år.

Sikkerhed

Der skal stilles sikkerhed for lån. I de fleste tilfælde vil der blive stillet krav om pant i de anlægsaktiver, som ydes lån til, f.eks. pant i bygninger og/eller driftsmateriel og -inventar. Andre sikkerheder kan også komme på tale, såfremt det er hensigtsmæssigt. Omkostninger til etablering af sikkerheder afholdes af debitor.

Lånegrænser

Som hovedregel ydes der ikke lån større end 5 mio. kr., men Lånefondens bestyrelse foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Dog kan Nordjysk Lånefond maksimalt yde lån, svarende til 50 % af den samlede investering.